کاربر farzam

عضوی به مدت 4 سال (از ژان 10, 2014)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام:
موقعیت مکانی:
نشانی وبسایت پرسش و پاسخ (الزامی): www.iranianswe.com
درباره من:

فعالیت توسط farzam

امتیاز: 3,000 امتیاز (رتبه بندی #6)
سوالات: 4 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 7 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 22
آمار امتیازدهی: 100 سوال, 45 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 134 امتیازات مثبت, 11 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 33 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل farzam

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
 1. [q2am_max_control_lang/login_reg]

  [q2am_max_control_lang/login_msg]

 2. [q2am_max_control_lang/searchbox]

  [q2am_max_control_lang/searchtext]

 3. [q2am_max_control_lang/adminbox]

  [q2am_max_control_lang/admintext]

 4. [q2am_max_control_lang/ask_q]

  [q2am_max_control_lang/ask_q_text]

 5. [q2am_max_control_lang/recent_activity]

  [q2am_max_control_lang/recent_activity_text]

 6. [q2am_max_control_lang/vote_box]

  [q2am_max_control_lang/vote_box_text]

 7. [q2am_max_control_lang/give_answer]

  [q2am_max_control_lang/give_answer_text]

 8. [q2am_max_control_lang/post_comment]

  [q2am_max_control_lang/post_comment_text]

 9. [q2am_max_control_lang/best_answer]

  [q2am_max_control_lang/best_answer_text]

 10. [q2am_max_control_lang/contratulations]

  Now you learn how to use site. Why don't you start to ask a question or provide some answer to the community!

...