کاربر علیرضا ساکتی

عضوی به مدت 4 سال (از دسامبر 26, 2013)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام:
موقعیت مکانی:
نشانی وبسایت پرسش و پاسخ (الزامی): dentalrbs.com
درباره من:

فعالیت توسط علیرضا ساکتی

امتیاز: 5,270 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 33 (25 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 4
دیدگاه ها: 48
آمار امتیازدهی: 131 سوال, 117 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 244 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 114 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی

دیوار پروفایل علیرضا ساکتی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
فقط یک قدم مانده تا صبح، پس با اقتدار بردار که آفتاب منتظر انسان های دلیر است
و این همان راز مخفی رفتن از تاریکی به روشناییست
ژان 8, 2014 توسط علیرضا ساکتی
 1. [q2am_max_control_lang/login_reg]

  [q2am_max_control_lang/login_msg]

 2. [q2am_max_control_lang/searchbox]

  [q2am_max_control_lang/searchtext]

 3. [q2am_max_control_lang/adminbox]

  [q2am_max_control_lang/admintext]

 4. [q2am_max_control_lang/ask_q]

  [q2am_max_control_lang/ask_q_text]

 5. [q2am_max_control_lang/recent_activity]

  [q2am_max_control_lang/recent_activity_text]

 6. [q2am_max_control_lang/vote_box]

  [q2am_max_control_lang/vote_box_text]

 7. [q2am_max_control_lang/give_answer]

  [q2am_max_control_lang/give_answer_text]

 8. [q2am_max_control_lang/post_comment]

  [q2am_max_control_lang/post_comment_text]

 9. [q2am_max_control_lang/best_answer]

  [q2am_max_control_lang/best_answer_text]

 10. [q2am_max_control_lang/contratulations]

  Now you learn how to use site. Why don't you start to ask a question or provide some answer to the community!

...